top of page

Estheteg

Croeso i Clinig Croen, lle rydym yn arbenigo mewn triniaethau laser ar gyfer y croen. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer adnewyddu, a gwella edrychiad eich croen. Gyda'n staff proffesiynol a hyfforddedig a'r technolegau diweddaraf, rydym wedi ymrwymo i ddarparu'r canlyniadau gorau i'n cleientiaid. Mae croeso i chi ymweld â ni am ymgynghoriad rhad ac am ddim i ddatblygu cynllun triniaeth wedi'i deilwra i'ch anghenion.

Mae'n rhaid bod yn 18 oed + i dderbyn mwyafrif o driniaethau yma yn Lolfa Lois. Mae'n bosib cael ambell driniaeth o dan yr oedran hwn gyda chaniatâd rhiant / gwarchodwr. Cysylltwch am fwy o wybodaeth. 

Clinig Croen logo

Aeliau SPMU 

Cwestiynau am aeliau

Ydych chi eisiau gwybod mwy am ein triniaethau ar gyfer aeliau? Neu ydych chi'n ansicr pa driniaeth i ddewis? Edrychwch ar y cwestiynau a ofynnir yn aml i gael yr ateb.

Trefnu eich triniaeth

Cymerwch gipolwg ar ein rhestr brisiau a dewiswch ddyddiad ac amser sy'n addas i chi i archebu eich triniaeth.

bottom of page