top of page

Hoffech chi wybod mwy?

Rydym wedi ein lleoli yn:

Lolfa Lois,

Canle,

Y Ffôr,

Pwllheli,

Gwynedd,
LL53 6UE

Parcio

Man parcio pwrpasol tu ôl i siop “Star Carpets” a llwybr hwylus yn arwain yn syth i’r Lolfa.
 

Mynediad
Os oes angen cymorth arnoch i'r adeilad, rhowch wybod i ni cyn eich apwyntiad.

Stafell-ClinigCroen.jpg

Oriau agored

LLUN                              

MAWRTH

MERCHER                                                     

IAU                          

GWENER                                

SADWRN                         

SUL                            

9:30am – 9:00pm

12:00pm- 7:00pm

9:30am – 3:15pm

9:30am – 3:15pm 5:30pm - 9:00pm

Ar gau

8:00am – 12:00pm

Ar gau

typewriter

CYSYLLTWCH Â LOLFA LOIS

Diolch!

bottom of page