top of page

Triniaethau harddwch

Yma yn Lolfa Lois, rydym yn falch o gynnig ystod eang o driniaethau harddwch i wneud i chi deimlo'n brydferth ac yn hyderus. Mae ein staff profiadol yn creu amgylchedd tawel a phroffesiynol i'ch galluogi i ymlacio wrth dderbyn gofal o'r ansawdd uchaf. Rydym yn arbenigo mewn wacsio ac estyniadau blew amrannau - sydd ar gael mewn llawer o arddulliau, felly gallwch chi gael yr edrychiad perffaith i chi.

Mae'n rhaid bod yn 18 oed + i dderbyn mwyafrif o driniaethau yma yn Lolfa Lois. Mae'n bosib cael ambell driniaeth o dan yr oedran hwn gyda chaniatâd rhiant / gwarchodwr. Cysylltwch am fwy o wybodaeth. 

Prawf croen

Bydd angen prawf croen ar gyfer y rhan fwyaf o’r triniaethau a wneir yn Lolfa Lois o leiaf 48 awr cyn y driniaeth.

Blew amrannau - Nouveau Lashes

Gallwch gael estyniad blew amrannau mewn steiliau a hydoedd gwahanol, ac wedi’u gwneud yn arbennig i chi. Gall eich artist Nouveau Lashes (Lois) greu edrychiad sy’n addas i’ch llygaid chi gan ddefnyddio amrywiaeth o gwrls a hydoedd na fydd yn drwm ar eich blew amrannau naturiol.

Nouveau Lashes

Cyngor ôl-ofal gan Nouveau Lashes

Er mwyn cael y canlyniad gorau o'ch triniaeth Nouveau Lashes, mae'n hanfodol eich bod yn dilyn y cyngor ôl-ofal perthnasol. Dyma ein Arfer Da i gael y gorau o'ch Nouveau Lashes: · Peidiwch â gwlychu'r amrannau am y 24 awr cyntaf · Ceisiwch osgoi stêm, sawna a nofio am y 48 awr gyntaf · Osgoi cyffwrdd, rhwbio neu gyflwyno unrhywbeth estron i'r man sydd wedi ei drîn. · Sicrhewch nad yw amrannau'n cael eu haflonyddu na'u plygu i siap wahanol (e.e. wrth gysgu, glanhau'r wyneb, gosod colur neu gosmetig) · Peidiwch â defnyddio mascara gwrth-ddŵr · Defnyddiwch hylif tynnu colur di-olew os ydych chi'n gwisgo mascara. · Osgoi golau haul cryf neu olau UV (os yw wedi'i lliwio) Ar gyfer pob estyniad, rydym yn argymell golchi amrannau'n ddyddiol gyda Glanhawr Ewynnog Nouveau Lashes Lash & Lid i gynnal yr hylendid gorau posibl.

Aeliau SPMU 

Cwestiynau am aeliau

Ydych chi eisiau gwybod mwy am ein triniaethau ar gyfer aeliau? Neu ydych chi'n ansicr pa driniaeth i ddewis? Edrychwch ar y cwestiynau a ofynnir yn aml i gael yr ateb.

bottom of page