top of page
Flex Grey Dermalux

Dermalux®

Os mai’ch nod yw cael pryd a gwedd clir, iach a disglair/golau… Dermalux ydy’r driniaeth i chi. Ychwanegiad at unrhyw apwyntiad arall yn arbennig System Excelight neu’n benodol Triniaeth Dermalux Flex MD wedi’i theilwria’n arbennig at eich anghenion penodol chi.

Y Flex MD yw'r safon aur o Phototherapi LED proffesiynol sy'n cael ei bweru gan dechnoleg Dermalux unigryw.
 

Wedi'i ardystio'n feddygol gan CE a'i gymeradwyo gan yr FDA, casgliad LED hyblyg yn darparu canlyniadau sydd wedi eu profi'n glinigol ar gyfer ystod eang o arwyddion a chymwysiadau cyfunol. Mae'r dyluniad amlbwrpas hefyd yn sicrhau bod y driniaeth yn cael ei chyflawni yn gyfforddus a hylan ar gyfer yr wyneb a'r corff.
 

Gellir dewis ‘wavelengths’ fel triniaethau unigol neu aml-donfeddi i dargedu ystod eang o bryder croen er mwyn cael y canlyniadau gwella croen gorau posibl.
 

 • Adfywio croen

 • Gwrthlidiol

 • Pryd a gwedd - Cynhyrchu colagen newydd

 • Hydradu

 • Poen

 • Acne -: ysgafn, cymedrol i ddifrifol

 • Pigmentiad a niwed achoswyd gan yr haul

 • Cochni – tôn croen, fasgwlaidd

 • Croen sensitif

 • Cyflwr a thrawma

 • Psoriasis

 • Gwella Clwyfau

before and after example
Dermalux New Logo
bottom of page